บริษัท อภิวัตน์มีเดีย จำกัด
ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ "นิตยสารสื่อรักสัตว์เลี้ยง"
นิตยสารเพื่อการดูแลสัตว์เลี้ยง ได้เปิดรับบุคลากรหลายตำแหน่ง
เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ดังนี้

พนักงานขาย
• วุฒิปริญญาตรี สาขาโฆษณา หรือที่เกี่ยวข้อง
• มนุษยสัมพันธ์ดี
• มียานพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ศิลปกรรม
• สามารถใช้โปรแกรม Indesign, Illustrator,
Photoshop, Dreamweaver, Flash
• มีความคิดสร้างสรรต์ ในงานออกแบบ
•
สามารถออกแบบโฆษณา รับผิดชอบงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ
• ออกแบบเว็ปไซด์ ทั้งจัดทำได้
• จัดหน้าแมกกกาซีนได้
• ถ่ายรูปได้
• รับผิดชอบงานขั้นตอนการผลิตหนังสือ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ

ผู้สื่อข่าวประจำ/อิสระ
• มีประสบการณ์งานเขียนนิตยสาร, สิ่งพิมพ์ ฯลฯ
• มีความรักในสัตว์เลี้ยง
• ทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้
• นักศึกษาฝึกงาน กำลังศึกษาสาขานิเทศศาสตร์,
วารสารศาสตร์ ทุกสถาบัน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งจดหมาย ประวัติส่วนตัว
และผลงาน หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท อภิวัตน์มีเดีย จำกัด
ที่อยู่ 24/1 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร.0-2866-3383
แฟกซ์ 0-2866-3384
E-mail : petadvisor.thai@gmail.com