FACT
วางจำหน่ายครั้งแรก  ปี พ.ศ.2537
ทุกวันที่ 3-4 ของทุกเดือน
ยอดพิมพ์จำนวน 30,000  ฉบับ / เดือน
ยอดจำหน่าย กรุงเทพ 70% ต่างจังหวัด 30%
ขนาดนิตยสาร 21 x 29.7 ซม.
จำนวนหน้า 100-150 หน้า
พิมพ์ระบบออฟเซ็ท 4 สี
ราคา 75 บาท

TARGET GROUP
กลุ่มผู้อ่านหลัก ทุกเพศ / วัย / ครอบครัว
อายุเฉลี่ย 20 - 35 ปี
เพศ ชาย 25% หญิง 75%
รายได้เฉลี่ย 35,000 บาทขึ้นไป

การจัดจำหน่ายโดย เวิลด์ ออฟ ดิสทริบริวชั่น จำกัด / บริษัท อภิวัตน์มีเดีย จำกัด
• ร้านซีเอ็ดบุ๊ค, ร้านนายอินทร์, ร้าน B2S, ศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ฯลฯ
• โรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ ทั่วประเทศ
• ร้านเพ็ทช็อป / กรูมมิ่ง ทั่วประเทศ
• สมาชิกนิตยสารสื่อรักสัตว์เลี้ยง ทั่วประเทศ

ADVERTISING RATE

ตำแหน่งหน้า
1 ฉบับ
3 ฉบับ ลด 25%
6 ฉบับ ลด 35%
12 ฉบับ ลด 45%
ปกหลัง นอก
28,000-
21,000-
18,200-
15,400-
ปกหน้าใน และ ปกหลังใน
24,000-
18,000-
15,600-
13,200-
หน้า Position (หน้า 3- 21)
20,000-
15,000-
13,000-
11,000-
หน้าตรงข้าม Position
(หน้า 4- 20)
18,000-
13,500-
11,700-
9,900-
หน้าใน 4 สี (ไม่ระบุตำแหน่งหน้า)
17,000-
12,750-
11,050-
9,350-
ครึ่งหน้าใน 4 สี (ไม่ระบุตำแหน่งหน้า)
12,000-
9,000-
7,800-
6,600-
Strip Ad.ด้านบนปก
14,000-
-
-
-
โลโก้ / แบรนด์สินค้า หน้าปก (2.5x3.5 cm.)
14,000-
10,500-
9,100-
7,700-
โลโก้ / แบรนด์สินค้า สันปก (7.5x0.5 cm.)
8,000-
6,000-
5,200-
4,400-
รูปสินค้าขนาด 40 ตร.ซม.
ในหน้า Pet Products
2,500-
-
-
-
ตลาดนัดสัตว์เลี้ยง
(6 x 8.5 cm.)
800-
-
-
-
หน้าแทรกพิเศษในเล่ม กระดาษแข็ง
30,000-
-
-
-
ตำแหน่งเนื้อใน  ระบุหน้าขวาเพิ่มค่าใช้จ่าย
1,000-
-
-
-

ปิดรับจองหน้าโฆษณา วันที่ 15 ของทุกเดือน
ปิดรับ Art work วันที่ 20 ของทุกเดือน
*หมายเหตราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษี 7%

Advertising Sales Department
ฝ่ายโฆษณา นิตยสารสื่อรักสัตว์เลี้ยง
โทร.0-2866-3383 แฟกซ์.0-2866-3384

บริษัท อภิวัตน์มีเดีย จำกัด

24/1 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร.0-2866-3383 แฟกซ์.0-2866-3384

   
สมัครสมาชิกนิตยสารสื่อรักสัตว์เลี้ยงวันนี้
1 ปีี (12 เล่ม) พิเศษ 850 บาท
รับฟรี!! เสื้อโปโล สื่อรักสัตว์เลี้ยง
หล่อ สวยเท่ เก๋ไก๋ มีสไตล์ ฟรี 1ตัว

สนใจ Download ใบสมัครได้ที่นี่