รายชื่อสมาคม/ชมรม ที่เกี่ยวกับสงเคราะห์สัตว์ 

1. สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
ห้อง 301 อาคารเกษมกิจ เลขที่ 120 ถนนสีลม แขวงสุริวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000
โทร.0-2236-2176 โทรสาร.0-2266-5104
www.thaispca.org e-mail: info @thaispca.org

2. สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
304 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000
โทร.0-2271-4060

3. บ้านพักสัตว์เลี้ยงนิรมล
เลขที่ 233 ถนนหน้าพระ .ห้วยจระเข้ .เมือง .นครปฐม
โทร.0-6609-3415 โทรสาร.0-3425-9552
www.thaidogshome.pantown.com

4. ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน
.หัวหิน .ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0-3251-6551

5. วัดสวนแก้ว
.เมือง .นนทบุรี โทร.0-2595-444, 0-2595-1945

6. กองทุนทุกชีวิตมีค่ากับ จส.100
โทร.0-2749-4622-3

7. มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
15/1 หมู่ 1 ซอยพระมหาการุณย์ .ติวานนท์ .บ้านใหม่ .ปากเกร็ด
.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2584-4896, 0-2961-5625

8. มูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด
เลขที่ 32/24 อุดมสุข 60 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10260
โทร.0-2746-5370-1 โทรสาร.0-2746-5379

สมาคม เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

1. สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)
9/338 .พหลโยธิน 54/4 .พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02990 3428-9, 02990 3618  แฟกซ์ : 02990 3619  Email : info@kcthailand.com , www.kcthailand.org

2. สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดแห่งประเทศไทย
เลขที่ 7 พหลโยธิน ซอย 5 (ราชครู) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2279-3621, 0-2619-7753 โทรสาร.0-2619-7752

3. สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย
91/1 ชั้น 5A ห้อง 1 อาคารไชโย ถนนพระราม 9 แขวงห้วขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร.0-2612-2045 แฟกซ์ 0-2612-2043
e-mail : info@thaipetproduct.com , www.thaipetproduct.com

4. สมาคมสัตวแพทย์บำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)
559/2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ Tel : 02- 5141315 - 6 Fax: 02-5141370
Email : webmaster@vpathai.org www.vpathai.org

5. สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
69/26 .ปทุมวันรีสอร์ท .พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2252-8773, 0-2255-1309 โทรสาร. 0-2252-8773
อีเมล์: info@thaivma.com  , www.thaivma.com

โรงพยาบาลสัตว์ ของมหาวิทยาลัย

1. โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2942-8756-59   www.hospital.vet.ku.ac.th

2. โรงพยาบาลสัตว์ มข. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์
0-4336-4490, โทรสาร 0-4334-3081, www.vet.kku.ac.th

3. โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 39 .อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2218-9750-1 www.vet.chula.ac.th

4. โรงพยาบาลสัตว์ศาลายา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร.0-2441-5242-4 โทรสาร.0-2441-0937  
www.vs.mahidol.ac.th

5. โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร
.0-5394-8002-6 โทรสาร.0-5327-4710  
www.vet.cmu.ac.th

6. โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขที่ 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทร.0-2988-3655   www.vet.mut.ac.th

7. ชุมชนสัตวแพทย์ไทย www.thaivet.org

   
สมัครสมาชิกนิตยสารสื่อรักสัตว์เลี้ยงวันนี้
1 ปีี (12 เล่ม) พิเศษ 850 บาท
รับฟรี!! เสื้อโปโล สื่อรักสัตว์เลี้ยง
หล่อ สวยเท่ เก๋ไก๋ มีสไตล์ ฟรี 1ตัว

สนใจ Download ใบสมัครได้ที่นี่